Hem Teman Förfrågan Utvärdering 10 snabba svar Kontakta oss e-mail me
Företagsnamn: *
Email till dig som svarar på dessa frågor: *
Tfn till dig (fast/mobil): *
Mötet hölls: *
Namnet på föreläsaren du hade bokat genom oss: *
Motsvarade föreläsaren dina förväntningar?
Höll sig föreläsaren till det ni kom överens om innan?
Kontaktade föreläsaren dig i god tid inför ditt möte?
Skulle du kunna tänka dig att rekommendera denna föreläsare till andra?
Kan vi använda dig som referens till föreläsaren?
Eventuella kommentarer till frågorna ovan:
När kommer du att ha ditt nästa möte? Får vi kontakta dig inför det?
Har Speakers Corner Scandinavias bemötande och service varit bra?
Infriade Speakers Corner Scandinavia dina förväntningar på en föreläsarförmedling?
Skulle du rekommendera Speakers Corner Scandinavia till kollegor som ska boka föreläsare/moderator/underhållare?
Om nej på någon av frågorna ovan - vad var det du saknade/vad kan vi göra bättre?
Eventuella övriga kommentarer till frågorna ovan:
Övriga kommentarer som kan vara till nytta i utvecklandet av vår verksamhet: (OBS! Valideringskoden nedan är känslig för stora och små bokstäver!)
Confirm form validation code: